صدای سکوت (تابستان 90)

حتا صحبت از فاصله ها در نزدیک دست ها هم راه نفسم را می بندد

نمی دانم چگونه در دوردست ها باید نفس کشید!

27/06/90

 

عشق را می توان بویید،

اینجا رها شده ام ،

از عطر تنت نایی نمانده برای تقلا...یی...

توانی نیست برای اراده ی دوباره...

عهد را شکستم 

توبه را بر باد دادم

می بوسمت

می بوسمت

فراموش کردنت شاید باشد برای بعد... 

/ 0 نظر / 37 بازدید